اختراعاتسال ردیف عنوان شماره اختراع تاریخ
88 1 سامانه جداسازی مغناطیسی نانو برای جذب فلزات سنگین از آب و پساب 59588 1388/3/27
2 فرایند ساخت نانو ذرات مگنتولیپوزوم بر پایه لیستین دانه سویا جهت خالص سازی پساب محصولات بیولوژیکی 59589 1388/3/27
3 فرایند تولید استخراج فلزات گرانبها از لجن آندی مس از طریق نانو ذرات پوشش دار مگنتیتی پایه آهن 60762 1388/6/7
4 دستگاه الکترومغناطیسی به منظور بازیافت نانوذرات مغناطیسی 60985 1388/6/22
5 طراحی و ساخت دستگاه میلی بیوراکتور (مورد استفاده در آزمایشگاه ها) 63229 1388/11/13
6 دستگاه میکرو بیوراکتور 63230 1388/11/13
89 7 طراحی و ساخت میلی بیوراکتور لرزشی یک بار مصرف پیوسته 64554 1389/2/18
8 طراحی و ساخت بیوراکتور لرزشی یکبار مصرف در مقیاس نیمه صنعتی 64555 1389/2/18
9 طراحی و سنتز سامانه دارورسانی جهت انتقال هدفمند داروی ضدسرطان به سلولهای سرطانی از طریق بارگذاری دارو برروی ذرات مغناطیسی مگنتیت (Fe3O4) به وسیله PEG و Activatet Folate 66632 1389/6/31
10 ساخت دستگاه دیافیلتر جهت خالص‌سازی و جداسازی بر اساس اندازه نانوذرات 66778 1389/7/10
11 طراحی و ساخت کنترل کننده هوشمند برای کنترل هوادهی و دور همزن جهت بهینه‌سازی رشد میکروارگانیسم 66769 1389/7/10
12 ساخت ماژول اندازه گیری اکسیژن هوشمند برای دستگاه های آزمایشی دقیق 66772 1389/7/10
13 طراحی و ساخت بیوراکتور ریزشی کشت پیوسته سلول جانوری به همراه سیستم جدید کنترل پارامترهای کشت 67441 1389/8/19
14 طراحی پخش کننده ریه مصنوعی با پخش کاملا یکنواخت و متقارن خون 67550 1389/8/30
15 ساخت تبادلگر گاز-مایع جهت اندازه گیری تراوش پذیری گاز اکسیژن از غشاهای الیاف توخالی 68443 1389/11/2
16 ساخت تبادلگر گاز-گاز جهت اندازه گیری تراوش پذیری گاز از غشاهای الیاف توخالی 68444 1389/11/2
90 17 ساخت سامانه آنلاین تحلیل ضریب انتقال جرم و pH مبتنی بر تغییر رنگ محیط واکنش 69662 1390/2/6
18 دستگاه هیبریدی حذف آلاینده های زیست محیطی از کاتالیست های صنایع نفتی 69661 1390/2/6
19 استخراج طلا از لجن آندی مس با استفاده از الکترولیز محلول تیوارده طلا 70833 1390/5/5
20 محلول سولفیت با قابلیت جایگزینی به جای خون در تست های ریه مصنوعی 71603 1390/6/30
91 21 ریه مصنوعی خارج از بدن بر پایه غشا الیاف توخالی 78599 1391/2/7
22 دستیابی به دانش فنی طراحی و ساخت دستگاه نانولیپوزوم‌ساز 64555 1391/2/17
23 طراحی و ساخت شیکر دورانی رومیزی با قابلیت کنترل سرعت دورانی، دما و اتصال به رایانه 74835 1391/2/27
24 الکترودهای آنزیمی زیست سازگار جهت تولید انرژی الکتریکی از مواد زیستی 77776 1391/9/3
25 فرایند تخلیص فسفاتیدیل‌کولین از لیستین سویا با استفاده از نانوذرات مغناطیسی عملگرا شده 77643 1391/9/18
26 خون مصنوعی ( هموگلوبین کپسوله شده لیپوزومی بر پایه پلی اتیلن اکساید در مقیاس نانو) 77930 1391/10/11
92 27 بررسی بیو سورفکتانت بر روی سطح باکتریایی pseudomonas aeruginosa MMo11,TMU56 جهت کاربرد ترمیم زیستی 78933 1392/1/24
28 فرایند سنتز میکرو/نانو ساختارهای کامپوزیتی پایدار زیست سازگار با گنجاندن فلزات واسطه درون نانو ساختارهای دی فنیل آلانین و پوشش پلی آنیلینی تحت فرایند خود تجمعی 79181 1392/2/12
29 تولید سورفکتین قابل کاربرد در پاکسازی زیستی 79261 1392/2/19
30 فرایند خالص سازی بیوسورفکتانت با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی عملگرا شده 79229 1392/2/19
31 طراحی حسگر نرم بر پایه پردازش تصویر رنگی برای پایش غلظت سلولی 79793 1392/4/92
32 بیوراکتور مهندسی بافت ریه 80824 1392/07/20