تفاهم نامه هامراکز خارجی

کشور نام مرکز ردیف
      هلند                                                                                           Skeletal Tissue Engineering Group Amsterdam -STEGA 1
اوکراین Institute of Cell Biology 2
روسیه Joint-Stock Company Pharmstandard 3
هلند VU University Medical Center-Vumc 4
هلند Academic Center for Dentistry Amsterdam-ACTA 5
اندونزی Institut Teknologi Bandung 6
آلمان Max Planck Inst. Group of Interfacial Dy 7
زیمبابوه Harare Inst. Technology-HIT 8
اوکراین Taras shevchenko University of Kyive 9
اوکراین Institute of Molecular Biology and Genetics …Ukraine 10
هلند Vrije University Amsterdam , Medical Center-VUMC 11
تاریخ به روزرسانی 16/12/2013

مراكز داخلی

ردیف نام مرکز
1 شرکت سرمایه گذاری آتیه تامین اجتماعی
2 شرکت گروه صنایع شفا فارمد
3 پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
4 شرکت گزلین طب
5 شرکت ایمن نوآوران نانو
6 پژوهشگاه صنعت نفت پژوهشکده حفاظت صنعتی و محیط زیست- مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی
7 شرکت گسترش صنعت علوم زیستی لیدکو
8 دانشکده علوم و فنون نوین
9 مرکز پژوهشی کلکسیون میکروارگانیسم های دانشگاه تهران
10 مرکز پژوهشی کلکسیون میکروارگانیسم های دانشگاه تهران
11 شرکت سرمایه گذاری استیل آذین ایرانیان
12 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
13 کارگاه ایران درنا
14 دانشکده علوم و فنون نوین-پژوهشکده سامانه های فضانوردی پژوهشگاه فضایی ایران                                                                      
15 شرکت سرمایه گذاری آتیه تامین اجتماعی
16 شرکت آمیژه فن بین الملل
17 شرکت دانشگاهی مهندسی زیست فناوران
18 شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
تاریخ به روزرسانی 92/09/25