پروژه های کارشناسیپروژه های به اتمام رسیده

ردیف عنوان پایان نامه نام نام خانوادگی سال دفاع
1 اصول نانو پارتیکل های دارویی و فن آوری مایع فوق بحرانی برای مهندسی ذرات مجيد حسن زادگان رودسری 90
2 امکان سنجی ساخت بیوراکتور تحقیقاتی جهت کشت سلول های عصبی برای درمان ضایعات نخاعی منیژه نور محمدی 87
3 بررسی اثر فشار بر OTR در بیو راکتور محمد حسین ترک مقدم
4 بررسی اثر ویسکوزیته برروی ضریب انتقال جرم در بیوراکتورهای کشت سلولی مريم بدو 89
5 بررسی استخراج آنتوسیانین ها از پوست انگور قرمز با استفاده از آنزیم نادیه شریفی
6 بررسی افت فشار در انتقال جرم در غشای فیبری توخالی علی سلیمانی 89
7 بررسی پارامترهای مهندسی در افزایش مقیاس بیوراکتورهای لرزان سید پرهام اخلاقی 90
8 بررسی پارامترهای مهندسی در افزایش مقیاس بیوراکتورهای لرزان سعید محمد گل محمدی
9 بررسی پدیده های انتقال جرم در یک غشا فیبری توخالی و مدلسازی آنها برای استفاده در یک ریه مصنوعی خارج از بدن پدرام ملا رفیع 89
10 بررسی تنش برشی و هیدرودینامیک سیال در بیو راکتور کشت سلولی بیتا ضمیری 89
11 بررسی تولید داربست پلیمری به روش Freeze drying قابل استفاده در مهندسی بافت استخوان مطهره روحی 89
12 بررسی روش تهیه و کاربرد و پارامترهای مهندسی لیپوزوم ها در فرآیند تولید داروها و مواد آرایشی سیده مریم محمدی 88
13 بررسی روش های تولید نانوداروها طه مولوی 88
14 بررسی روشهای استخراج فسفاتیدیل کولین از لسیتین سویا الهه بهروانی 90
15 بررسی روشهای استخراج فسفاتیدیل کولین از لسیتین سویا کاملیا حاج ابوالقاسمی ریاحی
16 بررسی روشهای تولید لیپوزومها و نانو لیپوزومها به عنوان حامل های دارویی به منظور رسانش هدفمند داروها فاطمه انيسي 88
17 بررسی روشهای تولید لیپوزومهای تک لایه شبنم سپهر 88
18 بررسی ساخت نانو امولسیون با روش هموژنیزاسیون فشار بالا (HPH) احسان ابراهیمی 89
19 بررسی سنتز نانو ذرات به روش سبز مسعود نعمت دوست حقی 88
20 بررسی صمغ گیری از روغن سویا با استفاده از آنزیم مونا صادقی
21 بررسی فرایند خشک کردن در نانوامولسیون پگاه کردفروشانی 89
22 بررسی فرآیند تولید پروتئینهای مورد استفاده در صنایع غذایی، دارویی و پزشکی- روش تکنولوژی DNA نوترکیب ساره علیکایی 88
23 بررسی فرآیند تولید نانوداروها در مهندسی شیمی ساعده زارع بیدکی 88
24 بررسی فرآیند فوق صوت در تولید نانو امولسیون محمد حسین افروز 89
25 بررسی و مطالعات مربوط به روش های پایش مستقیم در بیوراکتورهای مقیاس کوچک-بیوراکتور خوراک دهی شده مهدی اسکندری 87
26 بررسی و مطالعات مربوط به روش های پایش مستقیم در بیوراکتورهای مقیاس کوچک-بیوراکتور خوراک دهی شده عباس مهرآبادی 88
27 بررسی و مطالعه تولید و کاربرد پروتئین کلاژن در مهندسی بافت مریم سلطانی 87
28 بررسی و مطالعه فیلترهای نانو الیافی آنتی باکتریال به روش الکتروریسی سحر حمزه زاده نخجواني 89
29 بررسی و مطالعه هیدرودینامیک سیال در بیوراکتورهای مقیاس کوچک معین عصار
30 بررسی، طراحی و ساخت سیستم بیو راکتورهای لرزشی جریان پیوسته در مقیاس کوچک سید محمد علی آقا میر محمد علی 87
31 بررسی، طراحی و ساخت سیستم بیو راکتورهای لرزشی جریان پیوسته در مقیاس کوچک مهدی داوپور 87
32 توسعه دستگاه الکتروریسی بصورت Co-Electrospinning و کاربرد آن علی حبیبی
33 توسعه دستگاه الکتروریسی بصورت Co-Electrospinning و کاربرد آن فاطمه جعفری 88
34 شبیه سازی انتقال جرم اکسیژن در سیستم جدید کشت سلولی با استفاده از سولفایت سیستم شیرین فلامرزیان 89
35 طراحی و مدل فرآیند انتقال گاز در یک ریه مصنوعی خارج از بدن محمد حسین غلامی 88
36 فرآیند تولید ماده معطره و دارویی از گیاهان به روش آنزیمی لادن بنی اسدی 88
37 فرآیند تولید، تثبیت و کاربرد آنزیم لیپاز در صنایع مختلف ندا ضیاء مطلبی پور 88
38 فرآیند های جداسازی و خالص سازی نانو داروها مریم شجایی حقیقی 88
39 فرآیندهای مهندسی به منظور ایمنی در مواد غذایی به کمک فناوری نانو عادله اسلامی 88
40 کاربرد امولسان در صنعت غذا فاطمه بازلي محبوب 88
41 کاربرد سونیکیشن در فرآیند های مرتبط با نانو و بیو تکنولوژی در صنایع دارویی و غذایی ریحانه مشهدی ابراهیم 88
42 کپسوله کردن نانو مواد در صنایع غذایی زهرا ملائي بلاسي 88
43 مطالع و بررسی نانو زیست حسگرها در تشخیص گازها ندا احمدزاده لداري 89
44 نانو ذارات مغناطیسی زیست عملگرا شده وکاربردهای آن در نانو بیوتکنولوژی زهرا حسن زاده 87

تاریخ به روز رسانی 92/09/23

پروژه های در حال انجام

ردیف عنوان پایان نامه نام نام خانوادگی
1                                                                                                                                                                                                                                    

 تاریخ به روز رسانی 92/09/23


پروژه های پیشنهادی

جهت اخذ پروژه های پیشنهادی می توانید رزومه خود را به همراه عنوان پروژه پیشنهادی به پست الکترونیکی مرکز ارسال نمایید.
ردیف عنوان پایان نامه نام نام خانوادگی
1